utorak, 27. studenoga 2012.

POMOZIMO DJECI S IVALIDITETOM

ZAHTJEVI


 

evo i moj skromni doprinos --nek se siri istina o polozaju djece s invaliditetom-ukljucite se i VI!!

ZAHTJEVI RODITELJA DJECE SA TEŠKOČAMA U RAZVOJU
 1. IZMJENA ČL.67. st.1. OSOBNE INVALIDNINE
                                                Članak 67
(1) Ako roditelji korisnika osobne invalidnine koriste: rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima, a dijete boravi 4 i više sati dnevno u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka, osobna invalidnina isplaćuje se u iznosu od 125% osnovice iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona.
 -Smatramo da je OSOBNA INVALIDNINA osobno pravo osobe sa invaliditetom te nikako nebi smjela ovisiti o pravima koje koristi roditelj korisnika osobne invalidnine
-također smatramo da OSOBNA INVALIDNINA nikako nebi smjela ovisiti o satima koje dijete boravi dnevno u predškolskoj,školskoj ili zdravstvenoj ustanovi jer bez obzira na satnicu provedenu u navedenim ustanovama osoba korisnik osobne invalidnine i nadalje ima potrebu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice
 -nužno je da osoba sa teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvanom stanju ima novčanu potporu neovisno o završenom školovanju ili u slučaju da se osoba korisnik osobne invalidnine zaposli iz razloga jer i dalje ima potrebu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice uzimajući u obzir na razne barijere sa kojima se suočava osoba sa invaliditetom.
2.PODIZANJE POSTOTKA OSNOVICE ZA NAKNADU RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA

Naknada roditelja njegovatelja je daleko ispod prosjecne place u RH, nasa satnica iznosi 3.64 kn zaista smatramo da bi se u proračunu moralo naći sredstava za povečanje osnovice za roditelje koji rade 24 sata bez godišnjeg na koji naravno imaju pravo ali nemaju mogučnosti da ga iskoriste jednostavno ne postoji način po kojoj bi roditelj njegovatelj otišao na zasluženi godišnji,roditelj njegovatelj ne koristi pravo dopusta radi bolesti.

‎3.IZMJENA St.3 i st.4. ČL.74. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
 (3) Roditelju iz stavka 2. ovoga članka priznaje se pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka. (4) Roditelju iz stavka 2. ovoga članka priznaje se pravo na status roditelja njegovatelja samo kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi i više od 4 sata dnevno uz uvjet da mu roditelj pruža usluge pomoći i njege.
 -Smatramo da status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja nebi nikako smjeo ovisiti o satima koje dijete boravi u predškolskoj,obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi već je potrebno uzeti u obzir nužnost i potrebe djeteta
OBRAZLOŽENJE:
Djeci sa teškočama u razvoju potrebna je njega i poslije dnevnog boravka u predškolskoj,školskoj ili zdravstvenoj ustanova a koju drugi pružatelj usluga nije u mogučnosti osigurati,drugi pružatelj usluga također često nije u mogučnosti osigurati njegu djetetu sa teškočama u razvoju niti u okviru sati koje dijete boravi u predškolskoj i obrazovnoj ustanovi,u slučaju epileptičnog napada roditelj je dužan preuzeti njegu o djetetu,u slučaju raznih virusnih bolesti čak i kod obične prehlade roditelj je dužan preuzeti njegu o djetetu a uzimajući u obzir da je imunološki sustav oslabljen djeca daleko više vremena provedu pod njegom roditelja nego li pod njegom drugog pružatelja usluga a u okviru sati koje bi dijete trebalo boraviti u ustanovi. Nadalje navodimo da je uvijet za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja da dijete ima više teških oštečenja zdravlja,sukladno tome dijete vodi u prosjeku 6-8 specijalista kod kojih je potrebno provoditi redovite kontrole,djetetu je potrebno osigurati i potrebna pomagala a za svako pomagalo je potrebno izdvojiti i 2 radna dana kako bi se kroz razne komisije to pomagalo i dobilo.Jedna jako bitna činjenica je da djeci sa teškočama u razvoju nije dovoljno osigurano habilitacije od strane HZZO pa roditelji često djeci osiguraju istu od strane privatne prakse,preko udruga u sl.u šta roditelj ulaže ne samo financijska sredstva nego i jako puno vremena kako bi danas-sutra osposobili dijete bar djelomično za samostalni život,neophodno je brinuti i o potrebama ostalih članova obitelji. Kada bi sve to uzeli u obzir uvidjeli bi da roditelj kojemu je navedenim stavkama osporeno pravo na status roditelja njegovatelja mora birati da li će raditi kako bi obitelji osigurao osnovne prihode za život i pri tome zanemariti skrb o djetetu sa teškočama u razvoju ili neće raditi već će i dalje pružati njegu i skrb svom djetetu a neimati osnovne prihode za život. Ono što smo primjetili “na terenu” je da su najviše zakinuti roditelji djece koja su uključena u programe specijalnih škola,npr.program u školi je određen od ministarstva školstva u trajanju od točno 4 sata ili 4 sata i 15 min. u tom programu je uključena i njega djeteta te roditelj nema mogučnost biti pružatelj njege tu jednu minutu ili 15 min.iako ta njega zna biti daleko veća od strane roditelja nego li od strane pružatelja usluge i u odnosu na djecu koja pohađaju redovni sustav školovanja.Smatramo da bi jedino pravedno bilo da status roditelja njegovatelja ovisi o stvarnim i prijekim potrebama djeteta,roditelja i obitelji a ne nikako o satima koje dijete provede u predškolskoj,obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi!
Prvenstveno želimo upoziriti na probleme sa kojima se suočavaju manje sredine naime ne postoje ustanove gdje možemo obavljati osnovnu habilitaciju potrebnu djeci,ako i postoji to je na način da često u jednoj prostoriji su svi pacijenti,mali i veliki,sa različitim terapijama i potrebama.Prinuđeni smo putovati sa djecom u veče gradove (Zagreb) kako bi našoj djeci osigurali samo ono najosnovnije a i to je upitno jer se odlukom komisije ne odobrava svima habilitacija u određenoj ustanovi.To se uglavnom odnosi na fizioterapiju,za sve ostalo se snalazimo kako tko zna i uglavnom rehabilitacija ovisi o financijskim mogućnostima pojedinca.Našoj djeci je između ostalog potrebna i socijalizacija.Kao i ostala djeca,i djeca s teškoćama u razvoju imaju sva prava na veselo i bezbrižno djetinjstvo,u društvu svojih vršnjaka,te uključenost u odgovarajuće programe ranog odgoja i obrazovanja.Integracija djeteta s teškoćom u praksi najčešće znači da ono dio vremena boravi u igri sa zdravom djecom,dok je ostatak vremena uključeno u rehabilitacijski program(individualan rad defektologa,logopeda,psihologa,radnog terapeuta i fizioterapeuta).Inkluzivni predškolski program omogućuje djeci s teškoćama u razvoju promatranje,oponašanje i doticanje s ostalom zdravom djecom,inkluzijom također senzibiliziramo zdravu djecu,zajednicu za probleme djece sa teškočama u razvoju te na taj način stvaramo generacije koje će prihvačati različitost kao nešto što je prirodno.Razvijanje odnosa s vršnjacima je neizmjerno važno za zdrav spoznajni i socijalno-emocionalni razvoj. Integracija djece u redovan vrtić najčešče ovisi o dobroj volji ravnatelja.Lokalne zajednice ne pokazuju želju za pomoč roditeljima,gradski čelnici se oglušuju na pritužbe roditelja,pitamo se zar je zaista nužno da svaki roditelj vodi osobnu borbu sa sustavom kako bi dijete uključilo u predškolski program.
Potencijali naše djece u osnovnoškolskom obrazovanju nažalost često ostanu neiskorišteni,smatramo da sam program koji se provodi ponekad i ne provodi nije dobro osmišljen,tu bi se posebno osvrnuli na program koji se provodi u specijalnim školama,naime djeca godinama uče isto na isti način,napredak je iznimno mali ili u potpunosi izostaje,puno više bi se postiglo ako bi stručan tim kroz sustavno pračenje svakog pojedinog djeteta uvidio potencijal koji djete posjeduje i sukladno njime provodio program kojim bi dijete usvojilo određeno znanje te danas-sutra bilo korisno za sebe i zajednicu što također bitno utječe na kvalitetu života osoba sa invaliditetom.
STAMBENO ZBRINJAVANE OSOBA SA INVALIDITETOM,OBITELJI U KOJIMA SU ČLANOVI (djeca) SA TEŠKOČAMA U RAZVOJU,BRANITELJA Liste za dodjelu gradskih stanova su iznimno velike,ukoliko se osoba sa invaliditetom,obitelj u kojima je član dijete sa teškočama u razvoju ili branitelj uvrsti u listu čekanja može biti sretan jer zaista je teško gotovo nemoguče zadovoljiti sve kriterije za uvrštavanje u navedenu listu pogotovo uzimajuću u obzir godine koje mora imati provedene u tom gradu čak 10-15 godina!...
Kada nakon tolikih godina i stekne pravo uvrštavanja na listu mora biti spreman približno još pola od toliko godina čekati da i dobije gradski stan,znaći okvirno gledajući osoba sa invaliditetom,obitelji,branite lji čekaju stan i 20 godina. Dvadeset godina su invalidi na “cesti” zar to nije poražavajuća činjenica? Na razne upite gradskim čelnicima u vezi navedenih činjenica odgovor je kratak “stambenih jedinica nema…” A kada bi uzeli u obzir koliko je bespravno useljenih stanova,kada bi uzeli u obzir na koji način su useljeni ti stanovi,kada bi uzeli u obzir da na kraju te osobe koje su barbarski prisvojile tuđu imovinu imaju veča prava nego li osobe sa invaliditetom,obitelji,branite lji imamo pravo osječati se obespravljeno! Iako državni vrh upoznat sa navedinim,šuti…kao da to nije “vaš”problem.Vlada šuti kao da se to događa u nekoj drugoj zemlji,to se događa u našoj domovini!Događa se upravo to da gradski čelnici provode neki svoj zakon bolje rečeno provode bezakonje,kao da nikad nisu pročitali niti slovo Ustava RH. Temeljem takvih odluka osobe sa invaliditetom,obitelji,branitelji pošteni građani,pravedni,građani koji bi tebali biti ravnopravni članovi našeg društva imaju jasnu poruku što se prava i pravednosti tiće na nivou smo ispod kriminalaca i barbara. Takva politika je jednostavno nedopustiva sukladno tome očekujemo od Vlade RH da poduzme hitne mjere zaštite prava osoba sa invaliditetom,obitelji u kojima je član osoba sa invalidetetom(dijete),branitelja!

Popularni postovi

Love of my Life

FeedBurner FeedCount

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

metatag

Moj popis blogova

Popularni postovi

Novosti svi vrsta Headline Animator

Footer

stats

Ukupno prikaza stranice

ena linkova

desktop wallpapers
wallpapers bollywood hollywood. desktop animal wallpaper download for free and submit your wallpaper. exclusive wall download and upload service. nice desktop natural wallpaper.razmj