utorak, 27. studenoga 2012.

OVRHA,KOMUNALNI RACUNI,DOSPJECA PLACANJA

OVRHA,KOMUNALNI RACUNI,DOSPJECA PLACANJA

NOVE ZAKONSKE ODREDBE O PLACANJIMA MJESECNIH OBAVEZA


PAZLJIVO PROCITATI

IZNIMNO VAŽNO UPOZORENJE SVIMA - PRIPREMA SE BESRAMNA AKCIJA KONAČNE I POTPUNE PLJAČKE OSIROMAŠENOG STANOVNIŠTVA PUTEM ZAKONA DONESENOG (OPET U TIŠINI I SKRIVENO OD JAVNOSTI) NA SJEDNICI 28. rujna 2012. godine.


ŠALJITE DALJE I OBAVIJESTITE PRIJATELJE I POZNANIKE!

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi, od dana 01.10.2012. prema odredbama čl. 13., dužnik koji
zakasni s ispunjenjem novčane obveze, dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u svoti od 300,00 Kn.
Ovo pravo
vjerovnika na posebnu naknadu utvrđenu u fiksnoj, paušalnoj svoti pritom ni na koji način ne umanjuje, ograničava niti isključuje pravo vjerovnika na naknadu štete zbog dužnikova zakašnjenja.

Sad na razumljiv način!

Račun koji je ispostavljen NAKON 01.10.2012., sa određenom valutom, na koji Vam nitko nije izjavio prigovor, je ugovor koji je do određenog datuma trebao biti plaćen. Ako nije, prvih 300,00 Kn kojih vam bude plaćeno nakon tog datuma, imate pravo smatrati plaćanjem posebne naknade! To ne umanjuje Vaše pravo da na taj račun dodatno još obračunate i zateznu kamatu od 15%


Očekuju se ogromne naplate tih posebnih naknada od strane HEPa, T-com, VIPa, plinare, komunalnih naknada, HTV pretplate i sl. obratite pažnju i na plaćanje svojih obveza jer će ovo navodno biti odmah obračunato na računu (na što imaju i zakonsko pravo)

Primjer: Primili ste račun za odvoz smeća u iznosu od 46,00 kn s valutom plaćanja 15.11.2012.
Ukoliko ste platili 16.11.2012. uplata se ima smatrati kao uplata dijela posebne naknade i po tom računu ostajete dužni 254 kn za posebnu naknadu te svih 46 kn za račun. jednako tako će se dogoditi sa svim računima koje ste platili sa zakašnjanjem.

Dakle, ako ste 10 kućnih računa (T-com, komunalne usluge, max tv, plinara, HTV pretplata, HEP i sl. platili i s jednim danom zakašnjenja (ili ih niste platili) vaš kućni budžet biti će optrerećen s novih NEPOSTOJEĆIH I OGROMNIH 3.000 kn.

Kad ovaj zakon krene u primjenu SVI SMO GOTOVI , a rok za primjenu tog zakona je već počeo!


EVO STO NA SVE KAZE REGIONALNA ORGANIZACIJA ZA ZASTITU POTROSACA

Regionalna organizacija zaštite potrošača

Ne nasjedajte provokacijama

Internetskim sadržajima je iz „povjerljivih“ izvora počeo kružiti tekst slijedečeg sadržaja:“
Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, od dana 01.10.2012. prema odredbama čl. 13.,dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u svoti od 300,00 Kn.  Ovo pravo vjerovnika na posebnu naknadu utvrđenu u fiksnoj, paušalnoj svoti pritom ni na koji način ne umanjuje, ograničava niti isključuje pravo vjerovnika na naknadu štete zbog dužnikova zakašnjenja.
U prijevodu:
 Račun koji ste ispostavili NAKON 01.10.2012., sa određenom valutom, na koji Vam nitko nije izjavio prigovor, je ugovor koji je do određenog datuma trebao biti plaćen. Ako nije, prvih 300,00 Kn kojih vam bude plaćeno nakon tog datuma, imate pravo smatrati plaćanjem posebne naknade! To ne umanjuje Vaše pravo da na taj račun dodatno još obračunate i zateznu kamatu od 15%
 Očekuju se ogromne naplate tih posebnih naknada od strane HEPa, T-com, VIPa, plinare ... obratite pažnju i na plaćanje svojih obveza jer će ovo navodno biti odmah obračunato na računu (na što imaju i zakonsko pravo)
Proučivši Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, jasno je da se radi o manipulaciji i izvlačenju jednog stavka iz jednog članka Zakona, vjerojatno s političkim ciljevima. Naime spori članci određuju ISPUNJENJE NOVČANIH  OBVEZA među poduzetnicima i poduzetnicima i pravnim osobama. To je potpuno jasno napisano u Zakonu koji citiram:
Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima
Članak 11.
(1) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava
Članak 12.
(1) Ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.

Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze
Članak 13.
(1) U ugovorima iz članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300,00 kuna.

Kao što je razvidno članak 13, se poziva za članak 11 i 12 i stavke 1. Koji govore o ugovornim odnosima koji se odnose isključivo na međusobne odnose poduzetnika i osoba javnog prava (pravne osobe) i poduzetnika.
Ovjdje nema spomena od odnosu trgovac - potrošač.

Ne znam odakle ta panika, ako konstatacija „Očekuju se ogromne naplate tih posebnih naknada od strane HEP-a, T-com, VIPa, plinare ... obratite pažnju i na plaćanje svojih obveza jer će ovo navodno biti odmah obračunato na računu (na što imaju i zakonsko pravo)“ jednosvano ne stoji, to je školski primjer dezinformacije javnosti s namjerom stvaranja panike!

Osim tog premabula Zakona određuje Ovim se Zakonom uređuje:
1. financijsko poslovanje poduzetnika,
2. rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza,
3. postupak predstečajne nagodbe,  te druga pitanja s tim u vezi.

Znači ovan zakon se ne odnosi na fizičke osobe potrošače, te nam temeljem njega ni HEP, ni T-com, ni VIP, pa čak ni „Gradska toplana“ ne mogu „odrapiti“ 300 kn paušala!

Organizacija „ROZP“ poziva da sve koji šire takvu paniku i defetizam prijave najbližoj policijskoj postaji usmeno ili elektroničkom poštom!

Predsjednik Organizacije "ROZP"
Željko Tomašić. mag.ing.aedif.


Popularni postovi

Love of my Life

FeedBurner FeedCount

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

metatag

Moj popis blogova

Popularni postovi

Novosti svi vrsta Headline Animator

Footer

stats

Ukupno prikaza stranice

ena linkova

desktop wallpapers
wallpapers bollywood hollywood. desktop animal wallpaper download for free and submit your wallpaper. exclusive wall download and upload service. nice desktop natural wallpaper.razmj